Missie

Tandheelkundig centrum Zuiderval biedt mondzorg op maat met een hoge kwaliteitsstandaard. De praktijk kenmerkt zich door het vooruitstrevende en innovatieve karakter. Patiënten kunnen bij de praktijk terecht voor onder andere kroon-en brugwerk, implantologie, kindertandheelkunde en natuurlijk de andere behandelingen die je van mondzorg professionals mag verwachten. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team van tandheelkundige professionals, zoals tandartsen, mondhygiënisten, paro-preventie assistenten, tandarts assistenten, sterilisatie assistenten en gastvrouwen die passie hebben voor het vak. Kortom, een praktijk met alles onder één dak!

Binnen de praktijk staat de kwaliteit van de geleverde dienst centraal en medewerkers stellen een optimale dienstverlening voorop. Betrokken, laagdrempelig, professioneel en innovatief zijn begrippen de Tandheelkundig centrum Zuiderval kenmerken.

Visie

Binnen Tandheelkundig Centrum Zuiderval leveren we brede zorg met een hoge kwaliteitsstandaard en werken we samen in een multidisciplinair team van tandheelkundige professionals. Hierbij staat de patiënt centraal en is zowel de kwaliteit van de geleverde zorg als de kwaliteit van dienstverlening een belangrijk speerpunt. 

 • Wij streven naar een hoge patiënt tevredenheid
 • Wij hechten veel waarde aan persoonlijke service op maat: de wensen van een patiënt staan centraal waarna in samenspraak een zorgplan wordt opgesteld
 • Wij hebben een groot respect voor culturen, religies en de milieus waar patiënten vandaan kunnen komen
 • Wij bieden mondzorg op topniveau en lopen en lopen voorop in tandheelkundige behandelingen
 • Wij werken samen met verschillende verwijzers om een passend pakket te kunnen bieden
 • Wij willen ons profileren als verwijspraktijk voor implantologie
 • Wij werken met bevlogen en toegankelijke medewerkers die het belangrijk vinden om het iedere dag beter te doen dan gisteren
 • Wij werken met medewerkers die de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling nemen
 • Wij hebben een gezonde bedrijfsvoering
 • Wij voelen ons verantwoordelijk om de mondzorg betaalbaar en beschikbaar te houden
 • Door middel van de goede samenwerking binnen ons team wordt gebruikt gemaakt van ieders expertise en vindt er kennisuitwisseling plaats, waardoor de kwaliteit van zorg voor de patiënten hoog is
 • Om de kwaliteit van zorg continu te kunnen waarborgen staan opleidingsplannen bij ons hoog in het vaandel

 

Vertrouwd, kwaliteit en innovatief zijn begrippen die onze praktijk kenmerken.