Huisregels

Huisregels Tandheelkundig Centrum Zuiderval

Tandheelkundig centrum Zuiderval hecht grote waarde aan het nakomen van afspraken, van uw zijde en van onze zijde. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om af te bellen als u verhinderd bent. 

Om de communicatie en het onderlinge contact zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij onderstaande huisregels opgesteld.

Wilt u voor een vlotte doorlooptijd vijf minuten voor de behandeling aanwezig zijn.

Neemt u uw verzekeringspas en afsprakenkaartje mee bij uw komst.

Belt u bij acute pijn voor 9.30 uur, dan helpen wij u nog dezelfde dag.
Geef wijzigingen in uw verzekering of adres zo snel mogelijk aan ons door.
Breng ons altijd op de hoogte van eventueel medicijngebruik. Wij prefereren een actuele lijst van de apotheek.
Moet u uitgebreide behandelingen ondergaan, dan stellen wij een begroting voor u op. Behandelingen onder de €150 zijn wij niet verplicht te begroten.
Ten minste eens per jaar ontvangt u een oproep per mail of per post voor controle. Controles worden door zowel de tandarts als mondhygiënist uitgevoerd.
Al onze behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
Kunt u niet op de afspraak komen, meldt u dan uiterlijk 24 uur van te voren af.
Bent u zonder kennisgeving afwezig voor uw afspraak, dan zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen. Doet u het meerdere keren niet, mogen wij de behandelingsovereenkomst opzeggen.
U ontvangt uw nota via de verzekering of via factoring maatschappij (Infomedics). De nota is voorzien van vermelding van uw naam, die van de praktijk, datum behandeling, de verrichtingen met bijbehorende codes en uitleg, betalingstermijn, informatie over bezwaarprocedure en ten slotte het te betalen bedrag. De factuur ontvangt u per mail of op verzoek per post.

Voldoet u de nota niet binnen de vastgestelde tijd, dan gaat deze door naar het incassobureau. Eventuele incassokosten komen geheel voor uw rekening.

Mocht u ergens niet tevreden over zijn, legt u in dat geval rustig de klacht bij ons neer. U kunt een klachtenformulier invullen en deze deponeren in de klachtenbus (aanwezig op de praktijk) of bel/mail ons. Wij nemen alle klachten serieus en proberen samen tot een oplossing te komen. Indien wij niet tot een oplossing komen, dan kunt u de klacht indienen bij de onafhankelijke instantie KNMT.